Witam Państwa na stronie mojej kancelarii!

Misją Pracowni Słowa LINGIRUS jest współtworzenie sukcesu naszych klientów poprzez dostarczanie usług tłumaczeniowych najwyższej jakości.

Kancelaria specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów prawnych, handlowych i ekonomicznych, realizuje tłumaczenia poświadczone (tzw. „przysięgłe”) i zwykłe w zakresie języka rosyjskiego.

Pracownia Słowa LINGIRUS działa przestrzegając zasady pełnej poufności, zgodnie z Kodeksem tłumacza przysięgłego oraz dochowując obowiązków wynikających z roty ślubowania składanego przez tłumacza przysięgłego wobec Ministra Sprawiedliwości:

Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadanie tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.” Art. 7.1. Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702)

Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą oraz skorzystania z usług Pracowni Słowa LINGIRUS.

Urszula Deja